Contact us
Icon Icon Icon Icon

HLC VIETNAM HEAVY EQUIPMENT CO.,LTD

Head Office:

KM8, Vo Nguyen Giap road, Nguyen Khe Town, Dong Anh District, Hanoi City.
Tel/fax: +84-466851188/ +84-438822314  * Mobile:+84.988823355
Email: info@hlcc.vn * Website: www.hlcgroup.vn.

HLC Representative Office HCMC:
Add: 442 Pham Van Bach Street, Ward 12, Go Vap District, HCMC.
Tel/Fax: +848.54273123  Mobile: +84.962705566  Email: hcm@hlcc.vn

 

Tên của bạn (*)

Địa chỉ email (*)

Tiêu đề (*)

Nội dung (*)

Partners

border DT

tranh đá quý Nội thất phòng khách Bàn ghế phòng khách